Plnění provádíme kompresorem Astra 160
potápěčského klubu Nautilus Chodov  

 


vzduch   -    10,- Kč/litr
  (členové klubu Nautilus zdarma)

 

 • ceny jsou uváděny za 1 litr vodního objemu láhve a jsou vztaženy na výsledný plnící přetlak 220 bar,
  bere se v úvahu zbytkový přetlak v láhvi nad 80 bar včetně 
   

 • plnění na výsledný přetlak 330 bar - 15,- Kč/litr bez ohledu na zbytkový přetlak, plníme pouze
  po předchozí domluvě, láhev i ventil musí být v provedení 300 bar
   

 • plnit lze jen láhve s platným atestem, nepoškozené, s čistým ventilem
   

 • obsluha kompresoru má právo odmítnout naplnit kteroukoliv láhev,
  kterou označí za nevhodnou k plnění 
   

Plnění je nutno vždy předem telefonicky domluvit:

Jiří Šejba – tel. 604 554 823

Zdeněk Süssenbeck - tel. 601 116 181